Vår utvärdering består av fem mätbara enkätsvar från totalt 242 barn i åldrarna 9-10 år. Barnen har också getts en möjlighet att ge öppna svar i enkäten. Även föräldrar/vårdnadshavare har getts möjlighet till att ge sin syn genom att svara på en enkät. I denna enkät har det endast funnits öppna frågor. 

Hur känner du dig när du ska arbeta med JOG?

97% –  JA! 

3% – Det känns OK 

0% – NEJ! 

Hur känner du dig när du arbetar med JOG?

98% –  JA! 

2% – Det känns OK 

0% – NEJ! 

Är det lättare att hantera konflikter nu efter att du har arbetat med JOG? 

83% –  JA! 

16% – Ibland

1% – NEJ! 

Tror du att fler behöver träna på sådana här saker? 

58% –  JA! 

39% – Kanske 

3% – NEJ! 

Skulle du vilja fortsätta att arbeta med JOG? 

95% –  JA! 

3% – Kanske

2% – NEJ!