Känslans intelligens(1995)Daniel Goleman
Den helande länken(2010)Kerstin Haraldsdotter m.fl
Nonviolent CummunicationMarshall B. Rosenberg
Relationskompetens(2002)Jesper Juul & Helle Jensen
Livskunskap(2011)ÅsaMia & Sture Alteryd
PALS(2018)Västra Götalandsregionen
rePULSE(2008)Gunilla Dobrin
Social och emotionell träning(2007)Maria-Pia Gotberg
Konflikter i skolan(2002)Ove Nordenmark
Livsviktiga snack(2020)